Årskontrol

Har du en eller flere kroniske sygdomme eller får du fast medicin, skal du minimum én gang årligt til kontrol i lægehuset.

Sygeplejerskerne varetager års-kontrol af følgende lidelser:
Diabetes type II
Knogleskørhed
Forhøjet blodtryk
Hjertekarsygdom
KOL
Astma

Øvrige sygdomme kontrolleres ved lægerne

Du bedes bestille tid til via selvbetjening her på siden eller ved telefonisk kontakt til klinikken:
1) Blodprøve/EKG forud for årskontrol
2) Tid ved sygeplejerske/læge ca. 1 uge efter du har fået taget blodprøve/EKG med mindre andet er aftalt