Urinprøver

Urinprøver skal i videst muligt omfang laves i klinikken.

Urinvejsinfektion:

Ved undersøgelse for urinvejsinfektion, foregår dette primært i tidsrummet 10:00-11:00.

Urinen kan enten dyrkes i vores eget laboratorium eller indsendes til undersøgelse på hospitalet, hvilket beror på en individuel vurdering.

For de urinprøver der dyrkes i eget laboratorium, vil der være svar næste dag. Du vil blive kontakte af en sygeplejerske i løbet af dagen. Du skal KUN ringe til klinikken, såfremt du intet har hørt kl. 13:00.

For de urinprøver der indsendes til hospitalet, vil der minimum gå to døgn, førend der foreligger svar.