Urinprøver

Urinprøver skal i videst muligt omfang laves i klinikken.
Laves urinprøven hjemmefra, skal den laves i et urinprøveglas. Disse kan købes på apoteket.

Urinvejsinfektion:

Ved undersøgelse for urinvejsinfektion, foregår dette primært i tidsrummet 10:00-11:00.

Urinen kan enten dyrkes i vores eget laboratorium eller indsendes til undersøgelse på hospitalet, hvilket beror på en individuel vurdering.

For de urinprøver der dyrkes i eget laboratorium, vil der være svar næste dag. Du skal selv ringe for svar efter kl 9.00.

For de urinprøver der indsendes til hospitalet, vil der minimum gå to døgn, førend der foreligger svar.