Kørekortsattester

Kørekortattesten laves af sygeplejersken ved førstegangs erhvervelse hos personer uden kronisk sygdom.
Lægen laver kørekortsattesten ved generhvervelse eller hos personer med kronisk sygdom

Du kan med fordel udfylde ansøgningen om lægeattest inden konsultationen - Klik her -

Du skal dernæst bestille tid konsultation for færdig udfyldelse i lægehuset -
Bestil tid via selvbetjeningen

Pris:  se prisliste

Link: Fornyelse af kørekort (borger.dk)